EMN

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcas mobilā lietotne

Ar prieku paziņojam, ka Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca atkal ir pieejama lejupielādei mobilajos tālruņos – Apple App Store un Google Play Store lietotņu veikalos.

Vārdnīcas lietotnē ir pieejami aptuveni 500 termini ar tulkojumiem visās Eiropas Savienības valodās, šo terminu definīcijas un saistītie termini latviešu valodā.

Lietotne ir ērti izmantojama tiem, kas ikdienā strādā vai studē patvēruma un migrācijas jomā un izmanto vairākas valodas. Vārdnīcas mērķis ir nodrošināt terminu un jēdzienu vienkāršu un ātru salīdzināmību un vienotu izpratni, lai atvieglotu saziņu starp politikas veidotājiem, likumdevējiem, praktiķiem, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem, kurus interesē migrācijas tēma.

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcai ir šādas priekšrocības:

Skaidra metodoloģija un avoti. EMT vārdnīcā ir izveidota skaidra avotu hierarhija: definīcijas, kas atvasinātas no ES acquis, ir prioritāras, bet tiek izmantoti arī citi būtiski avoti, piemēram, Eiropas/starptautiskās konvencijas vai terminoloģija, ko noteikušas citas ES un starptautiskās struktūras. Avoti ir skaidri norādīti.

Sinonīmi un terminu attiecības. Ja vienam jēdzienam ir pieejami savstarpēji aizstājami termini, tiek izvēlēts vēlamais termins un visi pārējie iespējamie termini ir uzskaitīti kā sinonīmi. Tulkojumos ir ņemti vērā arī dažādi valstu sinonīmi, kas norāda uz ES vai valstu izmantošanas atšķirībām. Gadījumos, kad ES dalībvalstīm ir viena un tā pati nominālā valoda, valstu variācijas norāda, vai konkrētajā valstī vai ES kontekstā ir vēlamais sinonīms. Tiek ņemtas vērā arī terminu attiecības, proti, termini, kas lietoti plašākā un šaurākā nozīmē termini un ar tiem saistītie termini.

Piezīmes. Tās papildina definīciju, precizējot jēdziena darbības jomu, tā izpratni dažādos kontekstos un norādot tīmekļa avotus ar papildus informāciju.

Lietotājam ērta piekļuve. EMT vārdnīcas aktuālākā versija ir pieejama tiešsaistē: https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary_en

Skip to content