EMN

EMT Igaunijas kontaktpunkta konference “Pagaidu aizsardzības direktīvas aktivizēšana – atskats un turpmākie virzieni”

25. maijā notiks EMT Igaunijas kontaktpunkta organizēta konference “Pagaidu aizsardzības direktīvas iedarbināšana – atskats un turpmākie virzieni”.

Pilna mēroga agresija pret Ukrainu ir novedusi pie lielākās bēgļu plūsmas Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Saskaņā ar UNHCR datiem no 2023. gada 7. marta pagaidu aizsardzībai vai līdzīgām valsts aizsardzības shēmām Eiropā reģistrējušies 4 890 639 bēgļi no Ukrainas. 2022. gada 4. martā ES Padome vienbalsīgi aktivizēja Pagaidu aizsardzības direktīvu, un kopš tā laika dalībvalstis ir vai nu piemērojušas pagaidu aizsardzības direktīvu vai līdzīgas aizsardzības programmas, lai nodrošinātu kara bēgļiem drošību un sociālās garantijas, piemēram, tiesības uz izglītību, nodarbinātību, medicīnisko aprūpi un neatliekamo palīdzību.

Tā kā kopš Pagaidu aizsardzības direktīvas aktivizēšanas ir pagājis vairāk nekā gads, konferencē galvenā uzmanība tiek pievērsta dalībvalstu un uzņēmējsabiedrību pieredzei, kā arī ilgtermiņa scenārijiem un turpmākajiem virzieniem.

Konference notiks igauņu un angļu valodā un tai reģistrēties var šeit.

Skip to content