EMN

Horvātijas kontaktpunkta organizētā konference par sievietēm migrācijā

23. jūnijā ir iespēja tiešsaistē piedalīties Eiropas migrācijas tīkla Horvātijas kontaktpunkta organizētajā konferencē par sievietēm migrācijā.

Migrantēm ir izšķiroša nozīme ne tikai viņu pašu, bet arī viņu ģimenes locekļu integrācijā. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka migrantes saskaras ar tā saukto “dubulto neizdevīgumu”, jo viņas ir sievietes un ir migrantes. Piemēram, migrantēm ES (tostarp ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem) kopumā ir augstāks bezdarba līmenis nekā sievietēm, kas nav migrantes, un migrantiem vīriešiem. Migrantēm ar maziem bērniem nodarbinātības līmenis  ir ievērojami zemāks nekā sievietēm, kas nav migrantes. Turklāt migrantes ir nesamērīgi cietušas no Covid-19 pandēmijas, jo tās ir zaudējušas darbu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un jautājuma nozīmīgumu, EMT Horvātijas kontaktpunkts organizē konferenci, lai apskatītu Eiropas Komisijas iesniegtos pasākumus un pasākumus saistībā ar ES Integrācijas un integrācijas rīcības plāna 2021. –2027. gadam pieņemšanu, kā arī lai iepazīstinātu ar labo praksi starp dažādām ieinteresētajām personām, kas atbildīgas par integrācijas politiku. Lai izpētītu, kādā mērā dalībvalstis savā integrācijas politikā ņem vērā migranšu atšķirīgo stāvokli. Konferences uzsvars tiks likts uz sievietēm migrācijas jomā – migranšu un sieviešu personīgo pieredzi migrācijas pārvaldībā.

Informācija par pieteikšanos konferencei un darba kārtība tiks pievienota tuvākā laikā.

Skip to content