EMN

Informācija Ukrainas pilsoņiem

Eiropas Padome 2022. gada 4. martā pieņēma  lēmumu, ar ko ievieš pagaidu aizsardzību sakarā ar personu masveida pieplūdumu, kuras kara rezultātā bēg no Ukrainas. Pagaidu aizsardzība ir ārkārtas pasākums, lai nodrošinātu tūlītēju un pagaidu aizsardzību pārvietotām personām no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un personām, kas nevar atgriezties savā izcelsmes valstī.

Eiropas migrācijas tīkla lapā ir pieejams saraksts ar noderīgām saitēm uz oficiālajām tīmekļa vietnēm, kur atrodama informācija par Ukrainas valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos katrā no ES dalībvalstīm.

Skip to content