EMN

Izpētes darba “Migrācijas ceļi jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmējiem”

Latvijā kopš 2017. gada ieviests labvēlīgs regulējums termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai jaunuzņēmumu dibinātājiem no trešajām valstīm, kas ļauj saņemt uzturēšanās atļauju uz laika periodu līdz 3 gadiem.

Šī izpētes darba mērķi ir:
 aprakstīt procesu un prasības attiecībā uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu jaunuzņēmējiem un inovatīviem uzņēmējiem Latvijā;
 identificēt Latvijā esošos piesaistes faktorus un izaicinājumus jaunuzņēmumu dibinātājiem/darbiniekiem vai citiem inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm;
 sniegt pārskatu par trešo valstu jaunuzņēmumu dibinātāju/darbinieku skaitu Latvijā.

Skip to content