EMN

Konference “Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm – izaicinājumi un risinājumi Baltijas reģionā”

Konference notika 2019.gada 17. aprīlī Iekšlietu ministrijā, Latvijā, kopā pulcējot gan politikas veidotājus, gan akadēmiķus, kā arī lēmumu pieņēmējus. Tēma tika plaši aplūkota – kāda ir pozitīva un negatīva ietekme no vīzu liberalizācijas procesa ES līmenī un trešajās valstīs, tika diskutēts arī liberalizācijas procesa ieviešanas politikas skatījums no valstu un to sabiedrības skatījuma. Ukrainas un Gruzijas pārstāvji sniedza savu viedokli par bezvīzu režīmu politiku. Tika aplūkoti izaicinājumi, ar kādiem valstis saskaras, kā arī tika identificēti rīcības plāni, kas šos izaicinājumus spētu ierobežot.

Uzaicinātais goda viesis bija Mathias Czaika, kurš sniedza akadēmisku ieskatu par vīzu liberalizāciju. Viesis ir Migrācijas profesors un Migrācijas un Globalizācijas departamenta vadītājs Austrijas Donavas Universitātē, veicot akadēmisko pētniecību par migrācijas politiku Starptautiskās Attīstības departamentā kā direktors un kā pētnieks Starptautiskajā Migrācijas Institūtā Oksfordas Universitātē.

Konferences ‘’ Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm – izaicinājumi un risinājumi Baltijas reģionā’’ nolūks bija nodrošināt platformu, lai akadēmiķi un politikas veidotāji spētu izteikt savu viedokli un diskutēt. Konferences mērķis bija identificēt Baltijas valstu kopīgos izaicinājumus bezvīzu režīma jomā un uzlabot sadarbību ar bezvīzu režīma valstīm.

Eksperti no Latvijas, Lietuvas un Polijas informēja par kopīgajām un atšķirīgajām tendencēm, ko izraisījusi vīzu liberalizācija ar Austrumu partnerības valstīm.

Konferences laikā valstis, ar kurām savstarpējā sadarbībā ar Baltijas reģiona valstīm jūtama vislielākā ietekme – Ukraina un Gruzija sniedza pārskatu veiktajām izmaiņām migrācijas jomas pārvaldībā, lai bezvīzu režīma ieviešana būtu īstenojama, kā arī par bezvīzu režīma ietekmi savās valstīs.

Skip to content