EMN

Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana

Politikas pārskatā “Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana” (Arrangements for accommodation and housing for beneficiaries of temporary protection) ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšanai vai mājokļa piešķiršanai saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

2022. gadā vairāk nekā 7,8 miljoni cilvēku (pārsvarā sievietes un bērni) bija pametuši Ukrainu drošības meklējumos, galvenokārt, ierodoties ES kaimiņvalstīs un trešās valstīs. Lielais personu skaits, kas bēga no Ukrainas, izraisīja lielu pieprasījumu pēc tūlītēja atbalsta, ES dalībvalstis, atbildot uz šo situāciju, piedāvā mājokļu un izmitināšanas iespēju kombināciju.

Šajā politikas pārskatā sniegtā analīze ir balstīta uz 24 ES dalībvalstu sniegto informāciju, kas atjaunināta 2022. gada 1. septembrī.

Lielākā daļa dalībvalstu, kas ir analizētas šajā politikas pārskatā, paralēli piedāvā vairākas mājokļu un izmitināšanas iespējas, galvenokārt uzņemšanas centros, kuros ir izvietotas personas, kas bēg no Ukrainas, kā arī privātpersonu un juridisku personu piedāvātās naktsmītnes.

Finansiāls atbalsts izmitināšanai tiek sniegts pašvaldībām/struktūrām, kas piedāvā mājokli, un/vai tieši personām, kas bēg no Ukrainas. Dažas  dalībvalstis sniedz finansiālu atbalstu privātpersonām, kas izmitina personas, kas bēg no Ukrainas.

Ir mēģinājumi koordinēt privātpersonu izmitināšanas nodrošināšanu. Tas tiek darīts, izmantojot centrālā/vietējā līmeņa koordināciju, taču bieži vien tas ir atkarīgs arī no pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju (NVO) koordinācijas.

Problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstis saistībā ar mājokļiem un izmitināšanu, saistītas ar ierobežotu mājokļu kapacitāti un pieejamību, lai apmierinātu ieradušos personu, jo īpaši mazāk aizsargāto personu vajadzības. Problēmas, par kurām ziņots saistībā ar privātu izmitināšanu, ir – izmitināšanas pagaidu raksturs, finansiālais slogs dalībvalstīm un valodas barjeras starp personām.

Skip to content