EMN

Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem

Politikas pārskatā “Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem” (Access to services for beneficiaries of temporary protection) ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pagaidu aizsardzības saņēmējiem saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lielais cilvēku skaits, kuri ieradās no Ukrainas, radīja nepieciešamību nodrošināt īpašu politiku un pasākumus attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šajā politikas pārskatā ir analizēts, kā ES dalībvalstis ir organizējušas piekļuvi sociālajiem pabalstiem, izglītībai, nodarbinātībai un veselības aprūpei.

Analīzes pamatā ir 24 dalībvalstu sniegtā informācija par situāciju 2022. gada 1. septembrī.

ES dalībvalstis ziņoja, ka tās sniedz pagaidu aizsardzības saņēmējiem plašu pakalpojumu klāstu, tostarp piekļuvi sociālajiem pabalstiem, izglītībai, nodarbinātībai un veselības aprūpei, kas pārsniedz Pagaidu aizsardzības direktīvā noteiktos standartus.

Gandrīz visas dalībvalstis ziņoja, ka pagaidu aizsardzības saņēmējiem ir piešķīrušas finansiālus pabalstus, izmantojot savas valsts pamata labklājības paketes vai pabalstus, kas īpaši paredzēti mērķa grupai.

Tiek īstenoti pasākumi, lai Ukrainas civiliedzīvotājiem atvieglotu piekļuvi darba tirgum. Visbiežāk tie ir – prasmju un kvalifikāciju atzīšana, kā arī konsultācijas, prasmju kartēšana un novērtēšana. Vairāk nekā puse dalībvalstu sniedz integrācijas atbalstu, tostarp valodu kursus.

ES dalībvalstis nodrošina dažādu līmeņu medicīnisko aprūpi pagaidu aizsardzības saņēmējiem, sākot no pilnīgas piekļuves veselības aprūpes sistēmai, kas līdzvērtīga valsts iedzīvotājiem, līdz pamata vai uzlabotiem neatliekamās palīdzības veidiem. Vairākas dalībvalstis, kuras nenodrošina pilnīgu medicīnisko nodrošinājumu visiem pagaidu aizsardzības saņēmējiem, ziņoja, ka sniedz īpašus veselības aprūpes pakalpojumus konkrētām neaizsargātām grupām, piemēram, bērniem vai vardarbības upuriem. Visas politikas pārskatā pieminētās dalībvalstis nodrošina garīgās veselības aprūpi, lai gan dažādās pakāpēs, un daudzas ir ieviesušas īpašus pasākumus, lai palīdzētu tiem, kas bēg no Ukrainas konflikta.

Skip to content