EMN

Nepilngadīgo bez pavadības pāreja uz pilngadību

EMT politikas pārskatā “Nepilngadīgo bez pavadības pāreja uz pilngadību” (Transition of unaccompanied minors to adulthood) pēta izaicinājumus un juridiskās sistēmas, ar kurām saskaras nepilngadīgie bez pavadības, kad viņi sasniedz pilngadību un nokļūst ārpus aprūpes sistēmām, kas paredzētas bērnu un pusaudžu aizsardzībai, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā.

Nepilngadīgie bez pavadības saskaras ne tikai ar pāreju no bērnības uz pilngadību, bet, iespējams, arī statusa maiņu, kas var ietekmēt viņu tiesības palikt valstī un to, cik lielā mērā viņi var piekļūt izglītībai, mājoklim, darbam, pakalpojumiem un saņemt atbalstu. To nepilngadīgo bez pavadības skaits, kuri pirmo reizi iesniedza patvēruma pieteikumus ES dalībvalstīs un Norvēģijā, 2021. gadā strauji pieauga līdz 23 420 personām no aptuveni 14 000 personām gan 2019. gadā, gan 2020. gadā. Nepilngadīgo bez pavadības skaits, kuri nepieprasa patvērumu, nav zināms visā ES.

ES jau vairākus gadu desmitus ir aktīvi strādājusi, lai aizsargātu  nepilngadīgo bez pavadības tiesības, un tie, kas ES piesaka patvērumu, gūst labumu, saņemot vairāk tiesību un garantiju visā patvēruma procedūras laikā. ES tiesību kopums neparedz nekādas garantijas vai tiesības, lai atbalstītu šo personu pāreju uz pilngadību. Tādējādi tiesības un nosacījumi, kas saistīti ar nepilngadīgo bez pavadības pāreju uz pilngadību, ES dalībvalstīs un Norvēģijā ievērojami atšķiras.

Vecuma ierobežojums pakalpojumiem un atbalstam nepilngadīgajiem bez pavadības, kas sasnieguši pilngadību, ir no 19 līdz 30 gadiem. Tie, kam ir uzturēšanās atļauja, var turpināt saņemt atbalstu un pakalpojumus, tostarp piekļuvi mājokļiem un izglītības vai finanšu palīdzību. Dažas ES dalībvalstis un Norvēģija ziņoja par vispārēju politiskās uzmanības un finanšu resursu trūkumu, tostarp par specializētu palīdzības un pakalpojumu veidu trūkumu nepilngadīgajiem bez pavadības.

Kopumā ES dalībvalstis un Norvēģija ir saskārušās ar līdzīgām grūtībām, atbalstot  nepilngadīgo bez pavadības pāreju uz pilngadību, nosakot par vajadzību uzlabot izmitināšanu, pakalpojumu un atbalsta līmeni tiem, kuri tikko sasnieguši 18 gadu vecumu.

Skip to content