EMN

Prasmju mobilitātes partnerība: inovatīvu pieeju izpēte darbaspēka migrācijai

Publicēts jauns politikas pārskats par “Prasmju mobilitātes partnerība: inovatīvu pieeju izpēte darbaspēka migrācijai”. Politikas pārskats izstrādāts sadarbojoties Eiropas migrācijas tīklam un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijai. Pārskatā ir uzsvērta Eiropas Savienības dalībvalstu, trešo valstu un starptautisko organizāciju pieredze saistībā ar prasmju mobilitātes partnerības ieviešanu, kas ir jauna koncepcija, kura veicina ilgtspējīgu pieeju kvalificētai migrācijai un mobilitātei ar mērķi veidot prasmes gan izcelsmes, gan galamērķa valstu labā.

Jaunais migrācijas un patvēruma pakts 2020. gadā uzsvēra, cik svarīgi ir radīt jaunas likumīgas iespējas saistībā ar darbaspēka migrāciju, prasmju pielāgošanu un darbaspēka trūkuma novēršanu. Ņemot vērā vēl nepieredzētās demogrāfiskās pārmaiņas, tehnoloģiju attīstību un darba ņēmēju pieaugošo mobilitāti, prasmju mobilitātes partnerības ar trešām valstīm tiek apsvērtas kā daļa no risinājuma prasmju nepietiekamībai ES. Pārskatā apkopota valstu līdzšinējā pieredze prasmju mobilitātes partnerību īstenošanā un sniegta informācija par līdzīgām iniciatīvām ES un visā pasaulē.

Skip to content