EMN

Politikas pārskats “Tādu situāciju novēršana, atklāšana un risināšana, kurās atļauja uzturēties ES studiju nolūkā tiek izmantota ļaunprātīgi”

Publicēts jauns politikas pārskats “Tādu situāciju novēršana, atklāšana un risināšana, kurās atļauja uzturēties ES studiju nolūkā tiek izmantota ļaunprātīgi”, kurā atspoguļoti tiesību akti, politika un prakse, kas dalībvalstīs ir spēkā laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam.
Pārskatā lietotais termins “atļauja” attiecas gan uz uzturēšanās atļaujām, gan ilgtermiņa vīzām, kas izsniegtas studiju nolūkā. Eiropas Savienības tiesību akti reglamentē trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus atbilstoši pētniecības, studiju, apmācības, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un au pair mērķiem. Politikas pārskatā apkopota informācija no 24 dalībvalstīm, un tā mērķis ir apzināt pieredzi un pieejas visā ES, lai novērstu un risinātu situācijas, kurās atļauja uzturēties dalībvalstī, iespējams, tiek ļaunprātīgi izmantota citiem mērķiem, nevis studijām. Pārskatā apkopotā informācija pamatā ir sadalīta divās daļās: pirms ieceļošanas posms, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta potenciālas atļauju ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, un pēc ieceļošanas posms, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu uzraudzībai un atklāšanai tiklīdz ir izsniegta atļauja studiju nolūkā.

Skip to content