Svētdiena, 29. novembris

COVID-19 IETEKME UZ ĀRVALSTU STUDENTIEM

ES dalībvalstu rīcība nepilngadīgo bez pavadības pazušanas gadījumā

Darba dokuments EMT politikas pārskatam: ES UN OECD DALĪBVALSTU RĪCĪBU ATTIECĪBĀ UZ UZTURĒŠANĀS ATĻAUJĀM UN MIGRANTU BEZDARBU COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

ES un OECD dalībvalstu rīcību attiecībā uz uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā

POLITIKAS PĀRSKATS PAR PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ikgadējs ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas Savienībā 2019.gadā

SALĪDZINOŠS PĀRSKATS PAR VALSTU AIZSARDZĪBAS STATUSU ES UN NORVĒĢIJĀ

Politika un prakse attiecībā uz informācijas sniegšanu par migrantu atgriešanu ES dalībvalstīs un Norvēģijā

Politika un prakse attiecībā uz atgriešanās konsultantu atbalstu un apmācībām ar mērķi nodrošināt savlaicīgu, objektīvu un ticamu informāciju migrantiem par atgriešanos

Politika un prakse attiecībā uz migrantu atgriešanas konsultācijām ES dalībvalstīs un Norvēģijā

Vecāki ieraksti »