Svētdiena, 7. marts

Covid-19 ietekme uz brīvprātīgās atgriešanas un izraidīšanas procedūru

COvid-19 ietekme uz NAUDAS PĀRSKAITĪJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS UN OECD VALSTĪS

SEZONA DARBINIEKI: KĀ ES DALĪBVALSTIS UN Lielbritānija tos piesaista un aizsargā viņu tiesības?

COVID-19 IETEKME UZ ĀRVALSTU STUDENTIEM

ES dalībvalstu rīcība nepilngadīgo bez pavadības pazušanas gadījumā

Darba dokuments EMT politikas pārskatam: ES UN OECD DALĪBVALSTU RĪCĪBU ATTIECĪBĀ UZ UZTURĒŠANĀS ATĻAUJĀM UN MIGRANTU BEZDARBU COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

ES un OECD dalībvalstu rīcību attiecībā uz uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā

POLITIKAS PĀRSKATS PAR PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ikgadējs ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas Savienībā 2019.gadā

SALĪDZINOŠS PĀRSKATS PAR VALSTU AIZSARDZĪBAS STATUSU ES UN NORVĒĢIJĀ

Vecāki ieraksti »