Piektdiena, 25. jūnijs

COVID-19 IETEKME UZ MIGRĀCIJU UN PATVĒRUMU

Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā

Bērnu migrācijā aizsardzība

Covid-19 ietekme uz brīvprātīgās atgriešanas un izraidīšanas procedūru

COvid-19 ietekme uz NAUDAS PĀRSKAITĪJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS UN OECD VALSTĪS

SEZONA DARBINIEKI: KĀ ES DALĪBVALSTIS UN Lielbritānija tos piesaista un aizsargā viņu tiesības?

COVID-19 IETEKME UZ ĀRVALSTU STUDENTIEM

ES dalībvalstu rīcība nepilngadīgo bez pavadības pazušanas gadījumā

Darba dokuments EMT politikas pārskatam: ES UN OECD DALĪBVALSTU RĪCĪBU ATTIECĪBĀ UZ UZTURĒŠANĀS ATĻAUJĀM UN MIGRANTU BEZDARBU COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

ES un OECD dalībvalstu rīcību attiecībā uz uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā

Vecāki ieraksti »