EMN

Publikācijas

Covid-19 ietekme uz migrāciju un patvērumu

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi atjauninātu informāciju par COVID-19 ietekmi migrācijas jomās.

Apkopojošs politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi atjauninātu informāciju par COVID-19 ietekmi migrācijas jomās. Apkopojošs politikas pārskats pabeidz kopīgo EMT un OECD politikas pārskatu sēriju par COVID-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu ES dalībvalstīs un OECD valstīs 2020. gadā. Politikas pārskatā tiek apkopota informācija par daudzām migrācijas jomām, sākot …

Apkopojošs politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu Read More »

EMT pētījums par sezonas darbiniekiem ES un Lielbritānijā

Sezonas darbs ir pagaidu darba veids, kas saistīts ar noteiktiem gadalaikiem un konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, lauksaimniecību vai tūrisma nozari. EMT pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta sezonas darbam, ko veica trešo valstu pilsoņi. Pētījumā konstatēts, ka sezonas darbinieki galvenokārt ir gados jauni, kuri galvenokārt strādā lauksaimniecībā, tūrismā un ražošanā. Tie galvenokārt nāk no kaimiņreģionu valstīm, …

EMT pētījums par sezonas darbiniekiem ES un Lielbritānijā Read More »

Sezonas darbinieku no trešām valstīm piesaiste un tiesību aizsardzība Latvijā

Nacionālā ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par sezonas darbinieku no trešām valstīm profilu un nozarēm, kurās viņi strādā Latvijā (izcelsmes valstis, vecums, dzimums, prasmju līmenis, nodarbinātības nozares utt.). Darbā tiek pētīts, vai Latvijā ir ieviesti pasākumi sezonas darbinieku piesaistīšanai un cik lielā mērā sezonas darbinieki piepilda darba tirgus vajadzības.  

Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja nacionālo ziņojumu darbam “Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā”. Ziņojumā tiek apskatīts tiesību ietvars pilsonības iegūšanai, pilsonības iegūšanas veidi, kā arī naturalizācijas process. Ar sintēzes ziņojumu par pilsonības iegūšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs aicinām iepazīties sintēžu ziņojumu sadaļā.  

Skip to content