EMN

Politikas pārskati

Digitalizācija un mākslīgais intelekts migrācijas pārvaldībā

Šis kopīgais EMN-OECD politikas pārskats pievēršas konkrētām patvēruma, migrācijas un pilsonības iegūšanas un robežkontroles pārvaldības jomām, kurās var izmantot digitālās tehnoloģijas. Politikas pārskatā ir ietverta pieredze no 24 ES dalībvalstīm OECD dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES un OECD dalībvalstis.

Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā”, kurā ir aprakstītas valstu izmantotās bezvalstniecības definīcijas, statusa noteikšanas procedūras, sniegti statistikas dati un apkopoti iemesli bezvalstnieka statusa pieprasīšanai.

Publicēts politikas pārskats “Likumīgo ceļu izpēte, lai aizpildītu darba tirgus vajadzības”

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis jaunu politikas pārskatu “Likumīgo ceļu izpēte, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības” (angļu valodā Exploring Legal Pathways to Fulfil Labour Needs), kurā ir pētītas tendences, inovatīvas metodes un pieejas migrācijas pārvaldībā talantu partnerības jomā, kas vērstas uz likumīgu darba spēka migrāciju, mobilitāti un prasmju attīstību.

Skip to content