Piektdiena, 23. marts

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Sintēzes ziņojums “Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs”

Ir publicēts sintēzes ziņojums un ES politikas pārskats (EMN Inform) izpētes darbam “Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs”. Nelikumīgo migrantu atgriešana ir viens no ES migrācijas un patvēruma politikas galvenajiem pīlāriem, tomēr 2014.gadā tika secināts, ka mazāk kā 40% no nelikumīgajiem migrantiem, kuriem ir izsniegts atgriešanas lēmums to arī veiksmīgi ir izpildījuši.

Lasīt vairāk

Februārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2018.gada februārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Izpētes darbs “Pieteikuma iesniedzēja identitātes noteikšana migrācijas procesā – Latvijas izaicinājumi un prakse”

Izpētes darba mērķis ir sniegt pārskatu par nozīmīgākajiem Latvijas izaicinājumiem un piemēroto praksi trešo valstu pilsoņu identitātes noteikšanā un pārbaudē dažādās migrācijas procedūrās, kas ir saistītas ar patvērumu, izraidīšanu un likumīgo migrāciju.

Lasīt vairāk

Uzsākts darbs pie diviem jauniem izpētes darbiem

2017.gada darba programmas ietvaros Eiropas migrācijas tīkls ir uzsācis darbu pie diviem jauniem izpētes darbiem – The Effectiveness of Return in EU Member States: Challenges and Good Practices Linked to EU Rules and Standards un Challenges and Practices for Establishing Applicant’s Identity in the Migration Process.

Lasīt vairāk

Izpētes darbs “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Latvijā”

Izpētes darba mērķis ir sniegt pārskatu par pasākumiem, kas Latvijā tiek īstenoti, lai novērsti nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu. Izpētes darbā tiek pētīts, cik lielā mērā trešo valstu pilsoņu nelikumīga nodarbināšana tiek uzskatīta par aktuālu problēmu valstī.

Lasīt vairāk