Ceturtdiena, 26. aprīlis

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Infografika

Ir izveidota infografika par migrāciju Latvijā 2017. gadā.

Lasīt vairāk

martā atbildētie ad-hoc jautājumi

2018.gada martā Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem

Lasīt vairāk

Video par nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu

2017.gadā Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja izpētes darbu “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība”, pēc kura sekoja sintēzes ziņojums, apkopojot 23 Eiropas Savienības dalībvalstu praksi. Lai pievērstu uzmanību nelikumīgai trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas problemātikai Eiropas Savienībā, Eiropas Migrācijas tīkla Beļģijas kontaktpunkts ir izveidojis īsu video, apkopojot pasākumus, kas tiek īstenoti, lai novērstu trešo valstu pilsoņu […]

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats “droša izcelsmes valsts”

Eiropas Migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Droša izcelsmes valsts”. Pārskatā ir iekļauta Eiropas Savienības dalībvalstu politikas un prakses apskati attiecībā uz drošas izcelsmes valsts konceptu. Tajā ir pētīts, vai patvēruma procedūras ietvaros pret šo valstu pilsoņiem ir atšķirīga attieksme kā pret citu valstu pilsoņiem. Pārskats sniedz ieskatu arī atšķirībās uzņemšanas un atgriešanas nosacījumos.

Lasīt vairāk

Izpētes darba “Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014.-2016. gadā: dalībvalstu rīcība” Latvijas ziņojums

Nacionālajā ziņojumā, tiek aprakstīts, kā tika pilnveidota Latvijas patvēruma sistēma, izvirzot konkrētus uzdevumus patvēruma meklētāju uzņemšanā, kā arī nosakot iesaistīto iestāžu atbildību un sadarbību, ņemot vērā patvēruma meklētāju masveida pieplūdumu 2015. un 2016.gadā citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī valsts apņemšanos uzņemt pārvietotos un pārmitinātos patvēruma meklētājus.

Lasīt vairāk