Pirmdiena, 16. janvāris
majaslapai

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

ES politikas pārskats par bezvalstniecību Eiropas Savienībā

Atzīmējot viena gada jubileju, kopš Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumiem, kuros tika ierosināts izmantot Eiropas migrācijas tīklu kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm par bezvalstniecības jautājumiem, Eiropas migrācijas tīkls ir izstrādājis ES politikas pārskatu (EMN Inform) par bezvalstniecību Eiropas Savienībā.

Lasīt vairāk

Novembrī un decembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada novembrī un decembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse”

Ievērojami palielinoties patvēruma pieteikumu skaitam Eiropas Savienībā un ņemot vērā iespaidīgo atšķirību starp personu skaitu, kurām izsniegts izbraukšanas rīkojums un reāli izraidīto personu skaitu, ziņojumā apkopota informācija par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis, izraidot personas, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību.

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir izstrādājis izpētes darbu “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”, kurš balstīt uz 24 Tīkla kontaktpunktu nacionālajiem ziņojumiem.

Lasīt vairāk

Pārskats par migrācijas un patvēruma politikas struktūru Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir publicējis precizēto versiju pārskatam “Migrācijas un patvēruma politikas struktūra Latvijā”, kurā atspoguļota informācija par laika posmu no 1991.gada līdz 2015.gada beigām.

Lasīt vairāk