Pirmdiena, 10. maijs

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Apkopojošs politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi atjauninātu informāciju par COVID-19 ietekmi migrācijas jomās. Jaunais Apkopojošs politikas pārskats pabeidz kopīgo EMT un OECD politikas pārskatu sēriju par COVID-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu ES dalībvalstīs un OECD valstīs 2020. gadā.

Lasīt vairāk

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020. gadā

Aicinām iepazīties ar ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020. gadā, kurš sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā.

Lasīt vairāk

Tiešsaistes konference “Digitālā transformācija migrācijā”

Šī gada 30. aprīlī  no 10:30 līdz 17:00 Eiropas migrācijas tīkla Portugāles kontaktpunkts sadarbībā ar Portugāles Imigrācijas un robežu dienestu organizē konferenci “Digitālā transformācija migrācijā”.

Lasīt vairāk

Apaļā galda diskusija par sabiedrības priekšstatiem par migrāciju

2021. gada 13. aprīlī plkst.17:00 notiks tiešsaistes apaļā galda diskusija angļu valodā par sabiedrības priekšstatiem par migrāciju, ko organizē Eiropas migrācijas tīkls kopā ar Pasaules banku.

Lasīt vairāk

APMĀCĪBU SEMINĀRA ieraksts PAR AD-HOC JAUTĀJUMIEM

EMT Latvijas kontaktpunkts 4. martā organizēja apmācību semināru par informācijas iegūšanu ar ad-hoc jautājumu palīdzību.
Seminārs jums dos ieskatu par to, kas jāņem vērā, sagatavojot ad-hoc jautājumu un sagaidāmo rezultātu.

Lasīt vairāk