Piektdiena, 22. marts

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Ir publicēts sintēzes ziņojums par ES dalībvalstu praksi trešo valstu pilsoņu integrāciju darba tirgū

Ir publicēts sintēzes ziņojums un atsevišķa ziņu lapa angļu valodā par Eiropas Savienības dalībvalstu praksi trešo valstu pilsoņu integrāciju darba tirgū. Sintēzes ziņojumā ir apkopota 25 ES dalībvalstu prakse.

Lasīt vairāk

Meklējam kolēģi

Eiropas migrācijas tīkla (EMT) Latvijas kontaktpunkts meklē kolēģi.

Lasīt vairāk

ir publicēta emn ziņu lapa nr. 25

Ir publicēta jaunākā Eiropas migrācijas tīkla ziņu lapa par aktualitātēm migrācijas un patvēruma jomā Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī laika posmā no 2018. oktobra līdz decembrim.

Lasīt vairāk

IR PUBLICĒTS IZPĒTES DARBS “ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA LATVIJĀ”

Darba mērķis ir sniegt pārskatu par situāciju Latvijā saistībā ar ārvalstu studentu, kas ir trešo valstu pilsoņi, piesaisti un noturēšanu. Darbā ir iekļauts vispārējs situācijas apraksts saistībā ar šo studentu piesaisti, aktuālajām izmaiņām tiesību aktos, pieteikšanās procesu studijām, imigrācijas procedūru, ārvalstu studentu tiesībām, tajā skaitā uz nodarbinātību, izaicinājumiem un labo prakse ārvalstu studentu piesaistē un noturēšanā.

Lasīt vairāk

ir publicēts izpētes darbs “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju izceļošana uz izcelsmes valsti: Latvijas izaicinājumi, politika un prakse”

Darba mērķis ir apkopot dalībvalstīm pieejamo informāciju, kas var norādīt uz iemesliem, kādēļ starptautiskās aizsardzības saņēmēji izceļo vai cenšas rast saikni ar izcelsmes valsti. Tāpat izpētes darba ietvaros tiek analizētas iespējamās sekas attiecībā uz starptautiskās aizsardzības statusu un uzturēšanās tiesībām, ja tiek konstatēts, ka starptautiskās aizsardzības saņēmēja darbības atbilst nacionālā likumdošanā noteiktiem kritērijiem statusa zaudēšanai vai atņemšanai.

Lasīt vairāk