Sestdiena, 8. augusts

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Maltā īstenotās darbības COVID-19 ietekmes mazināšanai

Eiropas migrācijas tīkla Maltas kontakpunkts sagatavojis avīzi par pasākumiem Maltā, kas veikti, lai sniegtu atbalstu trešo valstu pilsoņiem nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes jomā. Bez darba palikušie trešo valstu pilsoņi var saņemt nodarbinātības konsultantu palīdzību piemērotu vakanču sameklēšanā un pagaidu uzturēšanās atļauju saņemšanā darba devēja maiņas gadījumā. Izglītojamo migrantu nodaļas darbinieki palīdz migrantu skolēnu vecākiem […]

Lasīt vairāk

EMT un OECD uzsāk kopīgu publikāciju sēriju par COVID-19 un migrāciju

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir uzsākušas sadarbību, kuras rezultātā ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē tiks veidota virkne informatīvu ziņojumu par COVID-19 ietekmi dažādās migrācijas jomās. Pirmā publikācija tika publicēta 30. jūlijā.

Lasīt vairāk

Migrācijas faktu lapa par Latviju 2019. gadā

Īss un koncentrēts pārskats par notikumiem un skaitļiem migrācijas jomā Latvijā 2019. gadā.

Lasīt vairāk

Pārskats par notikumiem migrācijas jomā Latvijā 2020. gada 2. ceturksnī

Lasīt vairāk

Politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā

2020.gada jūlijā publicēts Eiropas migrācijas tīkla politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā.

Trešo valstu pilsoņu, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji*, integrācija tiek uzskatīta par būtisku elementu ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanai Eiropas Savienībā. Viens no pirmajiem ES tiesību aktiem, kas tika pieņemts attiecībā uz imigrāciju Eiropas Savienībā, bija Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. Lai gan direktīva stājās spēkā 2006. gada 23. janvārī, dalībvalstis šo direktīvu nav īstenojušas vienādi.

*Pastāvīgais iedzīvotājs (long-term resident) – Trešās valsts pilsoni ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kā paredzēts Padomes Direktīvas 2003/109 / EK (Pastāvīgo iedzīvotāju direktīva) 4. līdz 7. pantā vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem. EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca.

Lasīt vairāk