Svētdiena, 29. marts

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Migrācijas ceļi jaunuzņēmējiem. Nīderlandes skatījums

Eiropas migrācijas tīkla Nīderlandes kontaktpunkts sagatavojis Nīderlandes politikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Norvēģijas politikas īsu salīdzinošu pārskatu par migrācijas ceļiem jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm, kas balstīts EMT pētījuma “Migrācijas ceļi jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem ES” apkopotajos datos.

Lasīt vairāk

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā, būtiskākajiem statistikas datiem, kā arī  Eiropas migrācijas tīkla publikācijām 29. Ziņu lapā.

Lasīt vairāk

EMT identificē labāko praksi atgriešanas un reintegrācijas palīdzības konsultācijās

Atgriešanas konsultācijas ir pakalpojums migrantiem, kura laikā viņi, saņem informāciju un atbalstu, lai atgrieztos un no jauna integrētos savā izcelsmes valstī. Konsultāciju laikā migranti uzzina par likumīgajām iespējām palikt Eiropā. Trīs EMT politikas pārskati sniedz ieskatu par politiku un praksi attiecībā un migrantu konsultācijām ES dalībvalstīs un Norvēģijā par atgriešanas un reintegrācijas iespējām. Informācija izstrādāta sadarbībā ar Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM).

Lasīt vairāk

Politikas pārskats “Bezvalstniecība Eiropas Savienībā”

Bezvalstniecība ir globāla parādība, kas skar aptuveni 3,9 miljonus cilvēku visā pasaulē. Aprēķināts, ka Eiropas Savienībā un Norvēģijā bezvalstnieku vai nenoteiktas valstspiederības personu skaits 2018. gada beigās bija 399 283 personas, 2017. gadā Eiropā bija reģistrēti 2100 bērni bezvalstnieki, kas ir četrkārtējs pieaugums kopš 2010. gada. Eiropas migrācijas tīkla politikas pārskats sniedz ieskatu par bezvalstnieku un bez noteiktas valsts piederības personu piekļuvi uzturēšanās atļaujām, tiesībām un ceļošanas dokumentiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā.

Lasīt vairāk

Aicinām iepazīties ar Eiropas migrācijas tīkla jaunāko sintēzes ziņojumu izpētes darbam: Migrācijas ceļi jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmējiem ES un Norvēģijā.

Vairāk nekā puse ES dalībvalstu uzskata, ka, piesaistot un noturot inovatīvus uzņēmējus un jaunuzņēmumus no valstīm ārpus ES, tiks veicināta dinamiska uzņēmējdarbības kultūra. Sintēzes ziņojumā ir raksturoti galvenie trešo valstu jaunuzņēmumu dibinātāju un darbinieku pievilkšanas faktori un prasības, kā arī labā prakse un izaicinājumi 25 ES dalībvalstīs.

Lasīt vairāk