Piektdiena, 25. jūnijs

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca

Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca piedāvā Eiropas Savienības mēroga daudznozaru terminu vārdnīcu, kas tulkota vairāk nekā 20 valodās. Jaunākajā 2020. gada jūlija versijā ir aptuveni 500 termini.

Lasīt vairāk

Aizturēšana un aizturēšanai alternatīvie līdzekļi patvēruma un atgriešanas procedūrās

Izpētes darbs “Aizturēšana un aizturēšanai alternatīvie līdzekļi patvēruma un atgriešanas procedūrās” sniedz ieskatu Latvijas Republikas likumdošanā un praksē par aizturēšanas un aizturēšanai alternatīvo līdzekļu piemērošanu.

Lasīt vairāk

Mācību seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un rīcība ziņošanai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas gadījumā”

2021.gada 11. maijā EMT Latvijas kontaktpunkts piedalījās tiešsaistes mācību semināra “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un rīcība ziņošanai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas gadījumā” organizēšanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem.

Lasīt vairāk

Apaļā galda diskusija par jaunām pieejām ES migrācijai: Inovācijas jaunu darbaspēka migrācijas ceļu izstrādē un ieviešanā

Otrdien, 2021.gada 1.jūnijā no plkst. 14:30 līdz 17:00 notiks kopīga Eiropas migrācijas tīkla un Pasaules bankas apaļā galda diskusija par jaunu darbaspēku migrācija ceļu izstrādi un ieviešanu.

Lasīt vairāk

Apkopojošs politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi atjauninātu informāciju par COVID-19 ietekmi migrācijas jomās. Jaunais Apkopojošs politikas pārskats pabeidz kopīgo EMT un OECD politikas pārskatu sēriju par COVID-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu ES dalībvalstīs un OECD valstīs 2020. gadā.

Lasīt vairāk