Trešdiena, 22. februāris
shutterstock_106219592

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

Izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze”

Maza apjoma izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze” aptver likumīgās imigrācijas jomu, kura regulē trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošanās tiesības.

Lasīt vairāk

Konference par bezvalstniecību

18.janvārī Briselē notika Eiropas migrācijas tīkla (EMT) bezvalstniecības darba grupas, UNHCR un European Network on Statelessness kopīgi rīkotā konference, lai atzīmētu gadu kopš Tieslietu un iekšlietu padome savos secinājumos noteica izmantot EMT kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm, ES institūcijām un starptautiskajām organizācijām par bezvalstniecības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Janvārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada janvārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse”

Ievērojami palielinoties patvēruma pieteikumu skaitam Eiropas Savienībā un ņemot vērā iespaidīgo atšķirību starp personu skaitu, kurām izsniegts izbraukšanas rīkojums un reāli izraidīto personu skaitu, ziņojumā apkopota informācija par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis, izraidot personas, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību.

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir izstrādājis izpētes darbu “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”, kurš balstīt uz 24 Tīkla kontaktpunktu nacionālajiem ziņojumiem.

Lasīt vairāk